POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

1. Prezentare generală

Protecția datelor dvs. personale este de cea mai mare importanță pentru mateco Rental SRL, cu sediul în Str. Grigore Ureche nr. 69, MD-2005, Mun. Chișinău, Republica Moldova, cod fiscal 1018600035789 , TVA 0610365. În această politică de confidențialitate descriem măsurile luate pentru a asigura protecția datelor dvs. personale în conformitate cu obiectivele și obligațiile care decurg din Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice despre prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE) (denumită în continuare "GDPR") și a altor legi și reglementări relevante. Prin aceste explicații, dorim să vă informăm într-un mod clar cu privire la felul în care vă protejăm datele cu caracter personal în cadrul societății mateco.

mateco acționează în calitate de operator de date sau de persoană împuternicită în diferitele procese de business și sisteme IT care se aplică sau se folosesc în cadrul mateco, în situația în care intrăm în contact cu datele cu caracter personal ale clienților noștri, pe care le prelucrăm pentru desfășurarea activității sau la cererea acestora. Când datele dumneavoastră sunt prelucrate de subcontractorii noștri, se semnează de ambele părți un acord de prelucrare a datelor în conformitate cu legislația aplicabilă.

mateco, în calitate de controlor și/sau de operator, va lua toate măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru a proteja datele cu caracter personal. În calitate de operator, vom oferi întotdeauna asistență controlorului de date în conformitate cu acordul nostru de prelucrare a datelor.

Prezenta politică de confidențialitate a fost actualizată ultima dată pe 11 septembrie 2020.

Activitățile societății mateco

mateco închiriază sau vinde utilaje și echipamente pentru industrie și construcții, noi sau second-hand, precum și alte tipuri de echipamente, inclusiv servicii auxiliare, așa cum sunt solicitate de clienții noștri, și oferă cursuri de instruire aprobate de IPAF / altele.


2. Ce date cu caracter personal colectăm?

„Date cu caracter personal” înseamnă toate informațiile referitoare la o persoană identificată sau identificabilă.

Primim și prelucrăm date de la clienți/furnizori/parteneri/alte persoane (cu alte cuvinte „persoane vizate”) fie prin comunicații telefonice sau informatice (site-uri web, mesagerie instantanee, aplicații mobile, etc. ), fie ca urmare a întâlnirilor directe, în diverse locații, ca parte a unei cooperări existente sau viitoare (căutarea de clienți potențiali).

Aceste „date de identificare și de contact cu caracter personal” sunt:

 • Denumirea companiei
 • Detaliile cu privire la adresă (stradă, număr, cod poștal, localitate/oraș)
 • Nume
 • Prenume
 • Adresa de e-mail
 • Număr de telefon, număr de telefon mobil, număr de fax
 • Număr TVA
 • Alte detalii unice, precum funcția dumneavoastră
 • Date financiare
 • Adresa IP
 • Copie după cartea de identitate/permisul de conducere (în cazuri specifice)
 • Copie după documentul de înregistrare a vehiculului folosit pentru ridicarea mărfurilor închiriate
 • Imaginea persoanelor care intră în spațiile noastre înregistrate de sistemele de supraveghere video
 • Geolocalizare și date de utilizare a echipamentului (telematics) (a se vedea punctul 12)
 • Informații statistice despre utilizarea bunurilor închiriate, site-urile web și aplicațiile
 • Interesul persoanei de a cumpăra sau închiria un anumit tip de utilaj
 • Acțiuni efectuate de utilizator pe site-ul web și / sau în aplicație 

Informațiile cu caracter personal pe care le colectăm sunt adecvate și relevante pentru scopurile noastre. Limităm colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal la volumul minim necesar pentru scopurile în care prelucrăm datele cu caracter personal. 


3. De ce colectăm date cu caracter personal?

Colectăm datele dvs. personale în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea unui contract pe care l-ați încheiat cu noi sau, la cererea dvs., pentru a lua măsurile necesare pentru a ajunge la încheierea unui contract cu noi.

Avem nevoie de aceste informații pentru activitățile noastre comerciale obișnuite și pentru prestarea serviciilor noastre. În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, aceasta corespunde cu „interesul legitim” și cu „obligația contractuală” a controlorului de date.

Toate datele cu caracter personal (date generale de identificare) vor fi folosite numai în următoarele scopuri:

 • Contacte profesionale prin telefon, telefon mobil, e-mail, etc.
 • Prestarea de servicii către societatea și angajații dumneavoastră
  • Comenzi
  • Livrări
  • Reparații și întreținere
  • Gestiune flotă
  • Verificarea modului de folosire și duratei de utilizare a echipamentelor închiriate
 • Date financiare
  • Solicitări de prețuri
  • Facturare (atât în format digital, cât și prin poștă)
  • Geolocalizare și telematics (a se vedea punctul 12)
  • Verificarea bonității
 • Buletine informative (newsletter), cataloage de produse și informații cu privire la serviciile noastre, la subiecte de actualitate și la comunicarea organizațională. Pentru această comunicare există posibilitatea de abonare/dezabonare;
 • Trimiterea de materiale de marketing mateco și/sau personalizarea ofertelor de servicii și produse
 • Oferirea de cursuri de pregătire cu certificare IPAF sau altele.
 • Studii de satisfacție a clienților și studii de piață, inclusiv chestionare și / sau interviuri.
 • Încasarea sumelor trecute de scadență.
 • Respectarea drepturilor noastre legale de a reintra in posesia utilajului la terminarea perioadei de închiriere sau daca vânzarea este anulată/reziliată din cauza neplății prețului de vânzare.

Îmbunătățirea serviciilor și produselor oferite de mateco clienților săi.


4. În ce fel vă colectăm datele?

Colectarea datelor se poate face în mai multe modul, inclusiv prin:

 • Contactarea personală/telefonică/prin e-mail
 • Formularul de contact de pe site-ul nostru web
 • Contactarea la evenimente de promovare și relaționare/târguri
 • Site-ul web, utilizând module cookie pentru a colecta o serie de date cu caracter personal
 • Aplicațiile mateco

Dispozitive de geolocalizare și colectare de date de utilizare (telematics)


5. Cât timp stocăm datele dumneavoastră?

Atâta timp cât colaborarea este în vigoare și nu a fost încheiată de niciuna dintre părți, datele de identificare personale vor fi păstrate. Ca persoană vizată, puteți solicita în mod explicit ca acestea să fie șterse mai devreme, dar fără a încălca perioadele legale de păstrare (de exemplu, între 5 și 10 ani pentru ca datele personale necesare să fie stocate în conformitate cu legile fiscale, 3 - 10 ani pentru datele personale necesare oricărei părți pentru a-și apăra drepturile legale în instanțele de justiție, etc.).


6. Recrutarea și angajarea

Pentru a oferi cele mai bune oportunități de angajare posibile, este necesar să prelucrăm anumite informații despre dumneavoastră. Solicităm doar detalii despre care credem că ne vor permite cu adevărat să vă ajutăm, cum ar fi numele dvs., vârsta, datele de contact, detaliile cu privire la educație, experiența profesională, contacte de urgență, statutul de imigrant, profilul psihologic, abilitățile intelectuale și codul numeric personal (și, desigur, puteți alege să ne împărtășiți alte informații relevante cu noi). În cazul în care este necesar și în conformitate cu legislația și reglementările locale, putem colecta și informații cu privire la starea dumneavoastră de sănătate, la diversitate sau la eventualele condamnări.

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal de la părți terțe (de exemplu, prin platformele online profesionale, agregatorilor de locuri de muncă și furnizorilor de site-uri de locuri de muncă).

În măsura în care accesați site-ul nostru web sau citiți ori faceți clic pe un e-mail de la noi, vom colecta, de asemenea, anumite date în mod automat sau prin faptul că dumneavoastră ni le furnizați.

Dacă aveți calitatea de angajat temporar, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • fie de la dumneavoastră,
 • fie de la părți terțe (de exemplu, agenții de intermediere).

Dacă vă angajăm în mod direct în calitate de angajat temporar, principalul motiv pentru care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal este pentru a asigura bunul mers al relației noastre temporare și pentru a respecta obligațiile contractuale și de altă natură pe care le avem față de dumneavoastră, precum și față de clienții noștri și pentru a ne respecta obligațiile față de părți terțe precum autoritățile fiscale și agențiile guvernamentale.


7. Cui distribuim datele dumneavoastră?

7.1. Nu vindem și nu închiriem datele dvs. către persoane fizice sau juridice care nu fac parte din grupul mateco.

Nu împărtășim datele dvs. cu terți, cu excepția cazului în care cel puțin una dintre următoarele condiții este îndeplinită:

 • am primit în prealabil acordul dvs. pentru acest lucru
 • destinatarul este sub-contractantul / furnizorul / afiliatul nostru și este necesar să vă partajați datele cu caracter personal cu acesta în scopurile detaliate în secțiunea 3 de mai sus.
 • derulăm activități precontractuale pentru a vă oferi produsele și serviciile noastre
 • executăm serviciile pe care le-ați achiziționat de la noi
 • avem obligația de a distribui datele respective în temeiul unei dispoziții legale sau al unei proceduri judiciare (a se vedea punctul 7.2);
 • autoritățile legislative sau judiciare ne solicită distribuirea datelor (a se vedea punctul 7).

Pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal putem folosi părți terțe care vor primi datele dvs. Le solicităm acestor părți terțe, în calitate de operatori, să gestioneze datele dvs. în conformitate cu instrucțiunile și standardele noastre (de securitate). Înregistrăm aceste acorduri cu fiecare operator prin intermediul așa-numitelor acorduri de prelucrare a datelor.

Unii dintre acești operatori pot fi bazați în afara UE. În acest caz, ne vom asigura că semnăm acorduri suplimentare cu aceste părți, pentru a asigura un nivel adecvat de protecție.

7.2. În eventualitatea unei reorganizări sau transferări integrale sau parțiale a activităților companiei mateco, prin care societatea se reorganizează, se transferă, își încetează activitățile comerciale sau dacă mateco falimentează, acest lucru poate însemna că datele dvs. sunt transferate către noi entități sau terți prin intermediul cărora activitățile companiei mateco se desfășoară integral sau parțial.

Compania mateco va depune eforturi rezonabile pentru a vă informa în prealabil cu privire la faptul că mateco prezintă datele dumneavoastră părții terțe, dar sunteți de acord, de asemenea, că în anumite circumstanțe acest lucru poate să nu fie fezabil din punct de vedere tehnic sau comercial.

7.3. În cazuri rare, societatea mateco poate primi o solicitare de a prezenta datele dvs. cu caracter personal în temeiul unui ordin judecătoresc sau pentru a respecta alte legi sau reglementări obligatorii.

7.4. Dacă v-am identificat ca posibil candidat pentru un post vacant, putem distribui datele dumneavoastră oricărei societăți din grupul nostru și oricărei părți terțe afiliate (precum furnizorii noștri de servicii), pentru a vă contacta în legătură cu serviciile noastre.

7.5 Dacă vă angajăm în mod direct în calitate de angajat temporar, există posibilitatea să distribuim datele dvs. cu caracter personal colegilor corespunzători din grupul mateco (inclusiv colegilor din alte sedii/țări).


8. Accesul părților terțe

8.1. Pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal, putem permite unor părți terțe să le acceseze.

8.2. În aceste situații, asigurăm același nivel de protecție cu cel prevăzut în prezenta politică de confidențialitate, prin obligații contractuale obligatorii încheiate cu angajații și colegii respectivi.


9. Platformele de socializare

Ne place să intrăm în dialog cu clienții, cu utilizatorii serviciilor/aplicațiilor noastre și cu vizitatorii site-ului nostru, prin platformele de socializare de pe Internet și prin cele proprii, pentru a discuta despre organizația noastră, precum și despre produsele și/sau serviciile noastre. Scopul este de a oferi informații folositoare și relevante și/sau de a răspunde la întrebări prin intermediul platformelor de socializare. Monitorizăm în mod activ canalele de pe Internet și platformele de socializare, precum Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn și bloguri. Ne rezervăm în mod explicit dreptul de a nu răspunde la fiecare întrebare sau comentariu. Nu derivă niciun drept de nicio natură din faptul că răspundem sau nu la conținut.

Atunci când participați la fluxuri web și atunci când răspundeți la întrebări sau la comentarii putem să colectăm date (cu caracter personal). În mod evident, datele respective vor fi prelucrate în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate. Nu răspundem de conținutul pe care îl publică alți utilizatori ai platformelor de socializare, nici de felul în care aceștia gestionează datele cu caracter personal.

Aveți libertatea de a urmări sau nu societatea mateco prin intermediul acestor platforme de socializare.

 

10. Luarea automată a deciziilor și crearea de profiluri

Este posibil să folosim crearea de profiluri. Crearea de profiluri înseamnă colectarea, analizarea și combinarea datelor (cu caracter personal) cu scopul de a vă încadra în anumite categorii. Pentru a crea profilul dumneavoastră, algoritmul de creare a profilurilor poate include, teoretic, toate tipurile de date relevante menționate la punctul 2. Pentru mai multe informații despre cum obținem datele, vă rugăm să consultați politica noastră privind cookie-urile https://www.mateco.md/cookie-policy.

După obținerea datelor, se efectuează analize pentru a asigura faptul că adăugăm automat anumite categorii la profilul dumneavoastră. În acest mod, crearea de profiluri garantează că conținutul site-urilor web, al aplicațiilor, al e-mail-urilor, al ofertelor și al reclamelor corespunde cât mai bine intereselor dumneavoastră.

Crearea de profiluri poate avea un impact asupra vieții dumneavoastră private [de exemplu, dacă am făcut greșit legătura dintre dumneavoastră și categoriile (de interes) pe baza unor informații incorecte sau învechite]. În această situație, puteți solicita corectarea datelor printr-un mesaj la adresa de e-mail privacy@mateco.md.

 

11. Cum securizăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt considerate ca fiind strict confidențiale. Prin urmare, luăm măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru a garanta securitatea acestora.

Depunem toate eforturile pentru a proteja în mod corespunzător rețeaua noastră împotriva accesului neautorizat și pentru a proteja confidențialitatea datelor cu caracter personal și comerciale ale clienților și furnizorilor noștri, existenți și potențiali.

În ceea ce privește organizarea, avem o declarație de confidențialitate, precum și răspunderi și competențe clare. De asemenea, avem stabilite procesele și procedurile necesare pentru aplicarea și respectarea în mod optim a prezentei politici.

Când intrați în contact cu operatori, securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este protejată printr-un acord contractual.

 

12. Utilizarea dispozitivelor de urmărire și a serviciilor telematice

Dispozitivele noastre pot fi dotate cu dispozitive de urmărire GPS care trimit date în timp real către mateco.

Prin dispozitive de urmărire GPS colectăm următoarele date tehnice (doar în legătură cu mașina conectată):

 • Date de geolocalizare: în special ultima locație cunoscută, latitudinea și longitudinea acesteia (de exemplu, în cazul unui furt);
 • Date despre utilizare: în special numărul de ore în care a fost folosită mașina (pentru facturare), viteza, distanța parcursă etc.;
 • Date cu privire la componente: în special temperatura lichidului de răcire a motorului, temperatura uleiului de motor, presiunea uleiului de motor, temperatura ambiantă, codurile de eroare ale motorului, codurile de eroare ale transmisiei, nivelul de combustibil etc.

Aceste date sunt colectate prin intermediul dispozitivelor și serviciilor puse la dispoziția noastră, gestionate și deservite de către producătorii de utilaje sau de către furnizori terți specializați aflați în UE și SUA. Prin urmare, accesul lor la datele dvs. personale este inerent, iar securitatea datelor dvs. personale a fost asigurată prin acorduri contractuale dintre noi și ei.

 

13. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita?

Aveți dreptul de a solicita consultarea, corectarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

De asemenea, ne puteți înștiința că doriți să vă exercitați dreptul de a limita prelucrarea și de a transfera datele cu caracter personal sau de a vă opune prelucrării acestora.

Aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit prin trimiterea unei solicitări clare la adresa noastră de e-mail pentru aspecte de confidențialitate privacy@mateco.md, în care să menționați în mod clar ce drept doriți să invocați, să adăugați o explicație și o copie a cărții de identitate, precum și modul în care vă putem contacta.

Dacă nu sunteți de acord cu răspunsul pe care vi-l trimitem, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal:

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

MD-2004, mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, Republica Moldova

tel: +40.318.059.211, +40318.059.212

e-mail: centru@datepersonale.md

www.datepersonale.md

 

 

14. Actualizarea prezentei politici de confidențialitate

Această declarație poate fi actualizată sau completată după cum considerăm de cuviință. Deși este posibil să trimitem notificări prin e-mail tuturor clienților noștri, informându-i cu privire la modificările aduse acestei politici de confidențialitate, nu există nicio garanție că toți destinatarii vor primi mesajul nostru în timp util. Acesta este motivul pentru care, înainte de a utiliza site-urile, aplicațiile și / sau serviciile noastre, vă recomandăm să consultați periodic această declarație pentru a afla cum procesăm și protejăm datele dvs. personale.

 

INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI SPECIAL

(conform art.13 și 14 din Regulamentul UE nr.679/2016)

 

Societatea mateco Rental SRL, cu sediul social în Str. Grigore Ureche nr. 69, MD-2005, Mun. Chișiinău, Republica Moldova, cod fiscal 1018600035789, TVA 0610365 (în cele ce urmează “mateco” sau „Operatorul”), vă aducem la cunoștință că vom colecta și vom prelucra datele dvs. cu caracter personal, constând în numele, prenumele, mențiunile din actul de identitate sau fotocopia acestuia, contul bancar, telefonul, adresa de e-mail, funcția, numărul de înmatriculare și imaginea autovehiculului folosit pentru a interacționa cu subscrisa, imaginea video, semnătura vizitatorilor, potențialilor clienți, clienților, furnizorilor și reprezentanților sau delegaților acestora.

În cazul clienților și furnizorilor, inclusiv a reprezentanților sau delegaților acestora, care intră în posesia bunurilor mateco, vom colecta și prelucra date cu caracter personal privind geolocația și modalitatea de folosirea a bunurilor respective și, implicit, și a persoanelor care le folosesc, conform datelor transmise de sistemele de geolocație și de alertare preinstalate pe aceste bunuri.

mateco va prelucra datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: (i) în cazul vizitatorilor, pentru asigurarea pazei a bunurilor și a protecției persoanelor, pentru prevenirea și combaterea săvârșirii de fapte ilicite, (ii) în cazul potențialilor clienți, pentru activități de marketing, pentru oferirea de produse și servicii și pentru încheierea contractelor cu privire la aceste produse și servicii, (iii) în cazul clienților sau furnizorilor, inclusiv reprezentanților sau delegaților acestora, pentru desfășurarea relațiilor contractuale, pentru oferirea de produse și servicii suplimentare, precum și pentru ținerea evidențelor interne privind activitatea economică și a evidențelor financiar-contabile sau pentru îndeplinirea oricăror altor obligații legale de raportare către instituțiile și autoritățile competente, și (iv) în cazul tuturor categoriilor de persoane vizate menționate anterior, pentru apărarea și valorificarea drepturilor și intereselor legitime ale mateco în justiție sau prin orice alt mijloc legal.

Temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal de către mateco sunt, după caz: (i) consimțământul potențialilor clienți pentru scopuri de marketing, pentru oferirea de produse și servicii și pentru încheierea contractelor cu privire la aceste produse și servicii; (ii) executarea contractului la care clienții sau furnizorii sunt parte sau cererea potențialilor clienți de a se face demersurile necesare înainte de încheierea unui contract cu mateco; (iii) îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin mateco în raport cu clienții, furnizorii, potențialii clienți și vizitatorii, în baza legislației privind evidențele financiar-contabile, raportările statistice, paza și protecția bunurilor și a persoanelor și a oricăror altor dispoziții legale aplicabile; (iv) necesitatea apărării intereselor legitime urmărite de mateco, precum și pentru apărarea drepturilor și intereselor sale în instanța sau în fața oricărei alte autorități competente.

Datele cu caracter personal prelucrate de mateco vor fi transmise, după caz, în funcție de tipul persoanei vizate (vizitatori, potențiali clienți, furnizori și/sau clienți), către persoanele angajate sau contractate de mateco în vederea desfășurării activității sale (salariați, colaboratori, societăți de prestări servicii de transport, de mentenanță tehnică, de geolocalizare și telematics, de pază și protecție, în domeniul IT, de telecomunicații, de promovare, de consultanță, de asistență juridică, etc.), către entități afiliate societății mateco, precum și către instituțiile și autoritățile competente, conform dispozițiilor legale aplicabile.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea face obiectul unui proces decizional individualizat automat sau al creării de profiluri și ar putea fi transferate către operatori sau furnizori ai mateco din U.E. sau din afara acesteia.

Datele cu caracter personal furnizate vor fi stocate pentru o perioadă determinată, cu observarea  limitelor minime și maxime aplicabile conform legii (maxim 30 de zile pentru înregistrări video, minim 10 ani pentru documentele financiar-contabile și înscrisurile justificative aferente, iar pentru celelalte categorii de date, 3 ani sau până la soluționarea definitivă unui eventual diferend între părți sau până la expirarea termenului de prescripție extinctivă a dreptului material la acțiune).

În limitele prevăzute de legislația în vigoare, aveți dreptul de acces, rectificare, ștergere și portabilitate a datelor cu caracter personal, precum și de a solicita restricționarea prelucrării acestora. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se face pe baza consimțământului, aveți dreptul de a vi-l retrage, în orice moment. Vă puteți exercita aceste drepturi prin completarea și trimiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail privacy@mateco.md sau la adresa: Str. Grigore Ureche nr. 69, MD-2005, Mun. Chișinău, Republica Moldova.

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a formula plângere la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în legătură cu modul în care vă sunt prelucrate datele sau cum vă sunt respectate drepturile în legătură cu aceste prelucrări. Adresa de contact a acestei autorități este: MD-2004, mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, Republica Moldova, e-mail: centru@datepersonale.md.

În unele cazuri, este posibil ca o parte dintre datele cu caracter personal să fi fost colectate anterior direct de la dumneavoastră, pe baza consimțământului, sau să ne fi fost furnizate de către entități specializate și autorizate în colectarea, prelucrarea și transferul acestor date, care le-au obținut, la rândul lor, fie din surse publice Agenția de Stat, registre publice, instanțe de judecată, incidente bancare, articole de presă, rețele de socializare, forumuri, etc.), fie direct de la dumneavoastră, pe bază de consimțământului.

Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor: Str. Grigore Ureche nr. 69, MD-2005, Mun. Chișinău, Republica Moldova, e-mail: privacy@mateco.md.CERERE PERSOANEI VIZATE

(pentru exercitarea drepturilor prevăzute la art. 7, 12-22 din Regulamentul UE nr. 679/2016)

Detalii privind persoana vizată (titularul cererii):

Nume, prenume:  
Modalitate de contact (adresa de e-mail sau adresa poștală):  
ID client (dacă este cazul):  

 

Obiectul cererii:

Vă rugăm să selectați care este obiectul cererii:

☐ Retragere a consimțământului pentru prelucrarea de date cu caracter personal

☐ Cerere de acces la datele cu caracter personal prelucrate

☐ Cerere de actualizare/rectificare a datelor cu caracter personal prelucrate

☐ Cerere de ștergere a datelor cu caracter personal prelucrate

☐ Cerere de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal

☐ Cerere de portare a datelor cu caracter personal prelucrate

☐ Cerere de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal

☐ Cerere privind prelucrările automate și crearea de profile

 

Categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul cererii:

 

Detalii privind cererea dumneavoastră:

 

 

Semnătura (în cazul cererilor trimise prin serviciul poștal):  
Data:  

 

După completare, vă rugăm să trimiteți acest formular fie prin e-mail, la adresa privacy@mateco.md, fie prin serviciul poștal, la adresa: Str. Grigore Ureche nr. 69, MD-2005, Mun. Chișinău, Republica Moldova.

Vă mulțumim!

Echipa mateco